Volatility – naudojamas parodyti įrankio kainos kintamumui. Jeigu įrankio kaina stipriai keičiasi, tai Volatility bus aukštas. Jeigu įrankio kaina stabili ir nėra stiprių kainos judesių, tada Volatility yra žemas.

Implied Volatility – naudojamas parodyti numatomą įrankio kainos judėjimą per vienerių metų laikotarpį. Dar kitaip, kiek tikimasi, kad akcija pajudės į vieną ar kitą pusę per vienerius metus.

Realized Volatility – faktinis įrankio judėjimas per tam tikrą laiko tarpą.

*Implied Volatility parodo kiek rinkos dalyviai tikėjosi, kad įrankis pajudės, o Realized Volatility parodo kiek faktiškai įrankis pajudėjo.

Historical Volatility – faktinis įrankio judėjimas per praeities laikotarpį.

Implied Volatility Rank – parodo, kur dabar yra Implied Volatility lyginant esamą IV su metiniu žemiausiu IV ir  metiniu aukščiausiu IV. Bet šis rodiklis turi trūkumą, kad įskaičiuoja nestandartinius IV judesius.

Implied Volatility Percentile – parodo kiek dienų per metus IV buvo žemiau už esamą IV procentine išraiška. Jeigu dabar IV Percentile yra 80, tai reiškia, kad per paskutinius vienerius metus 80% laiko įrankio Implied Volatility buvo žemiau už esamą Implied Volatility. IV Precentile padeda ignoruoti nestandartinius IV pakilimus.

IV/HV % – Implied Volatility ir Historical Volatility santykis išreikštas procentais. Kuo didesnis šis skaičius virš 100% tuo geresnės premijos konkrečiam įrankiui. Įrankio IV/HV 160% yra geriau už IV/HV 110%.